ચેતવણી / સત્તા પર આવતાની સાથે બાયડન ઍક્શન મોડમાં, ચીનને આકરા શબ્દોમાં કહ્યું- આ હરકત યોગ્ય નથી

america joe biden china neighbours

અમેરિકાએ ચીનને  સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે પાડોશી દેશને તેઓની ડરાવા-ધમકાવાની નીતિ ઠીક નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ