હેલ્મેટ સંસ્કાર ઝુંબેશ / અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, 7000 વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યા હેલમેટ

Ahmedabad Traffic Police Commendable performance,  helmets given to 7000 students

Ahmedabad news: અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે હેલ્મેટ સંસ્કારની ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત ટ્રાફિક પોલીસે 7 હજાર વિધાર્થીઓને હેલ્મેટ વિતરણ કરીને સુરક્ષાનું વચન પૂર્ણ કર્યું છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ