નિવેદન / કૃષિબિલમાં ખેડૂતની આવક 2022 સુધીમાં ડબલ કરવાની વાત છેઃ માંડવિયા

agriculture bill 2020 cabinet minister mansukh mandaviya statement

કૃષિબિલ અંગે મનસુખ માંડવિયાએ આજે પત્રકાર પરિષદ યોજીને કેટલીક મહત્વની વાતો જણાવી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ