મહામંથન / ભૂપેન્દ્ર સરકાર 2.0: બીજો કાર્યકાળના એક વર્ષના સમયગાળામાં ગુજરાત કેટલું બદલાયું?

A year has passed since the second tenure of the Bhupendra Patel government in the state

મહામંથન: રાજ્યની ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના બીજા કાર્યકાળને એક વર્ષનો સમય વીતી ગયો છે. 2022માં રાજ્યની જનતાએ ભાજપ સરકારને ખોબલે-ખોબલે મત આપ્યા અને અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ