રમત-ગમત / ગૌરવ : કેવડિયા કોલોનીમાં પ્રથમવાર નેશનલ વુમેન ફૂટબોલ ટુનામેન્ટનો શુભારંભ

42nd senior national women s football championship in kevadia

નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા કોલોની ખાતે પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહિલા ફૂટબોલ સ્પર્ધાની શરૂઆત કરવામાં આવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ