રિસર્ચ / તમારું મનપસંદ આ ફળ હવેથી દુનિયામાં લુપ્ત થવાની અણી પર

Your favorite fruit on the verge of extinction in the world

આગામી થોડાં વર્ષોમાં બધાંનું પસંદગીનું ફળ કેળાં દુનિયામાંથી ગાયબ થઇ શકે છે. વિજ્ઞાનીએ જણાવ્યું કે એક ખતરનાક ફંગસ કેળાંને દુનિયામાંથી ગાયબ કરી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ