ઈમોશનલ / VIDEO: આખું વર્ષ ભણાવ્યું છતાં દીકરાને 100માંથી આવ્યા 6 માર્ક, પિતાના થયા એવા હાલ કે જોઈને રડી પડશો 

VIDEO: Even though he taught all year, his son got 6 marks out of 100

એક પિતા પોતાના બાળકની ગણિતની પરીક્ષાનું પરિણામ જોઈને ખૂબ રડ્યા, સારા માર્કસની ઇચ્છામાં એક વર્ષ સુધી પોતાના પુત્રને રોજ ગણિત શીખવ્યું હતું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ