અવિરત શ્રદ્દ્ધા / અંબાજીમાં શ્રદ્ધાળુઓનો અવિરત પ્રવાહ : ભાદરવી પૂનમનો મેળો રદ્દ પણ મંદિરે માઈભક્તો ઉમટ્યા

Uninterrupted flow of devotees in Ambaji: Bhadarvi Poonam fair canceled but my devotees thronged the temple

અંબાજીમાં કોરોનાના કારણે ભાદરવી પૂનમના મેળા પર ગ્રહણ.બાવીકો માટે મંદિર ખુલ્લું રહેવાથી ઉત્સાહ અદમ્ય

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ