સહરાનીય / ‘The Kerala Story' ફિલ્મ જોનાર મહિલાઓ પાસેથી આ ઓટો ચાલક નહીં લે પૈસા, પોસ્ટર કર્યું વાયરલ

This auto driver will not take money from women who watch the movie 'The Kerala Story', the poster went viral

વિવાદોમાં ઘેરાયેલી ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' શરૂઆતના દિવસે જ સારું કલેક્શન કર્યું હતું એવામાં આ ફિલ્મ જોવા જનારાઓ માટે ઓટો ડ્રાઈવરોએ ફ્રી રાઈડ્સની જાહેરાત કરતાં ઓટો પાછળ તેનું બેનર લગાવ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ