OMG / જાદુઇ રેતી જે ગરમ કરવા પર સોનું થઈ જાય, ઝવેરીએ 50 લાખ આપીને ખરીદી અને... 

The magical sand that turns to gold when heated, the jeweler bought it for Rs 50 lakh and ...

જાદુઈ રેતી ગરમ કરવા પર તે સોનું થઈ જશે અને અને એક આ વાતને મહારાષ્ટ્રના પૂણે શહેરમાં રહેતા જ્વેલરીનો વ્યવસાય કરતાં વ્યક્તિએ સાચી માની લીધી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ