મહામંથન / ગુજરાતના ખેડૂતોની સરેરાશ કેટલી છે આવક? અન્નદાતાની ખરાબ સ્થિતિના આરોપનું સત્ય શું?

The issue of the status of farmers was raised in the Gujarat Assembly

મહામંથન: ખેડૂતની આવકની સાથે-સાથે ડુંગળીની નિકાસબંધી દૂર કરવાના નિર્ણયને પણ રાજકીય ચશ્માથી જ અત્યારે તો જોવામાં આવી રહ્યો છે. આરોપ અને દાવાઓ અનેક છે જેની સામે સરકારના પણ પોતાના તર્ક અને આંકડા છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ