કૌતુક / લોકો આકાશમાં ઊડી રહેલી આ વસ્તુને એલિયન સમજી બેઠા, તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી 

The aliens understood this thing flying in the sky, immediately informed the police

જ્યારે ગામ લોકોએ આકાશમાં આયર્ન મેન જેવું કંઇક ઉડતું જોયું, ત્યારે તેમનામાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો. તેઓ તેને એલિયન માણી રહ્યા હતા અને તેથી તેમણે પોલીસને જાણ કરી. પાછળથી ખબર પડી કે તે એક બલૂન હતું જેને આકાશમાં કોઈએ એવી રીતે ઉડાવ્યો હતો. આ ઘટના યુપીમાં ગ્રેટર નોઈડાની છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ