આદેશ / સુપ્રીમ કોર્ટનો રાજ્યોને નિર્દેશ : મોટર અકસ્માતના દાવાઓ પર ચૂકવણીના જૂના નિયમોમાં સુધારો કરો

Supreme Court directs states to amend old payment rules on motor accident claims

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકારને મોટર અકસ્માતોના દાવા સંબંધિત 40 વર્ષ જૂના નિયમોમાં સુધારો કરવા માટે વિચારણા કરવા જણાવ્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ