આગાહી / 2022ના ચોમાસા ને લઇને સ્કાયમેટ વેધર દ્રારા પ્રથમ મોટુ પૂર્વાનુમાન જાહેર, જાણો કેવું રહેશે ચોમાસુ  

Skymet Weather announces first big forecast for monsoon of 2022, find out what monsoon will be like

ખાનગી હવામાન સંસ્થા સ્કાયમેટે આગાહી અનુસાર અગામી વર્ષ 2022નું નૈઋત્યનું ચોમાસુ સામાન્ય રહેશે.સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન 96 થી 104 ટકા વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ