અલર્ટ / જો તમારુ ખાતુ SBIમાં હોય તો બેંકે 44 કરોડ ગ્રાહકો માટે જાહેર કર્યો છે આ ખાસ મેસેજ, તમે પણ જાણી લો

sbi customers alert do not share these numbers with anyone check

જો તમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગ્રાહક છો તો તમારા માટે ખુબ જ જરૂરી માહિતી છે. દેશના સૌથી મોટી બેંક ભારતીય સ્ટેટ બેંક એટલે SBIએ પોતાના 44 કરોડ ગ્રાહકો માટે એક અલર્ટ મેસેજ જાહેર કર્યો છે. SBIએ બતાવેલા કોઈ પણ નંબરને શેર કરવાની મનાઈ કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ