ઉડાનને નવી ગતિ / રાજકોટ: 1405 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલું ગુજરાતનું પ્રથમ ગ્રીનફીલ્ડ એરપોર્ટ, PM મોદીના હસ્તે 27 જુલાઇએ લોકાર્પણ, ખાસિયતો ભરપૂર

Rajkot: Gujarat's first greenfield airport at a cost of Rs 1405 crore, launched by PM Modi on July 27, full of features

‘ન્યૂ ઈન્ડિયા’ના પ્રણેતા તથા સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડાપ્રધાન ૨૭ અને ૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ ગુજરાતની બે દિવસીય યાત્રા પર છે. તેઓ ૨૭મી જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ ગુજરાતના પ્રથમ ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ - હિરાસર ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ