વિરોધ / પંચમહાલનાં કાલોલમાં રેતી ખનન મામલે લોકોમાં આક્રોશ, લોક સુનાવણીમાં ઉચ્ચારી ચમકી 'લિઝ આપશો તો ઝેરી દવા પી લઈશું'

People's outrage over sand mining in Panchmahal's Kalol, in the public hearing, he uttered 'If you give us a lease, we will...

પંચમહાલનાં કાલોલનાં અગાસીની મુવાડી ગામે લોક સુનાવણી યોજાઈ હતી. આ લોક સુનાવણીમાં રેતી ખનન માટેની પરમિશન આપવા બાબતે પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં લોક સુનાવણી યોજાઈ હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ