દેવ દર્શન / હાઈકોર્ટ ઓફ કુણઘેર: માતાજીના થાય છે જ્યોત સ્વરુપે જ દર્શન, પ્રેતયોનિમાંથી પ્રગટ્યા હતા દેવી

Patan Kungher village in The temple of witch mother is located

દેવ દર્શન: પાટણનાં કુણઘેર ગામે આવેલુ ચુડેલધામ સમગ્ર પાટણ જીલ્લામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું એક અનેરું મહત્વ ધરાવે છે. પાટણ હારીજ રોડ પર આવેલા કુણઘેર ગામે ચુડેલમાતાજીના મંદિરે ભાવિકો પોતાની મનોકામના લઈ દર્શને આવે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ