તમારા કામનું / 1લી એપ્રિલ પહેલા આ કામ ચોક્કસથી કરી લો, નહી તો મહત્વના ખાતા થઇ જશે બંધ

nps ppf ssy account holders should make minimum deposit before 31 march

31 માર્ચ પહેલા આ ખાતામાં ઓછામાં ઓછુ બેલેન્સ હોવુ જરુરી, નહી તો મસમોટો દંડ ભરવા રહેજો તૈયાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ