સ્પોર્ટ્સ / અમે ક્યારેય IPL આયોજન કરવામાં રસ દાખવ્યો નથી, અમારી પાસે ટાઈમ નથી

New Zealand Cricket denies reports of offering to host IPL 2020

BCCI ચીફ સૌરવ ગાંગુલીએ એ વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે IPL 2020નું આયોજન તો કોઈ પણ હાલતમાં કરશે પરંતુ હજુ એ નક્કી નથી કે તે દેશમાં થશે કે વિદેશમાં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ