ગોટાળો / NEET 2020 : 600 માર્કની આશા રાખનાર વિદ્યાર્થિનીને મળ્યા 0 માર્ક, પહોંચી ગઈ હાઇકોર્ટ અને...

NEET 2020: A student hoping for 600 marks got 0 marks, reached the High Court and ...

ભારતમાં મેડિકલના ઓલ ઈન્ડિયા પ્રવેશ માટે સરકાર દ્વારા NEET  પરીક્ષાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, હાલમાં જ સરકાર દ્વારા કોરોના કાળ છતાં વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે જોખમ ખેડીને પણ આ પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી જો કે આ પરીક્ષાને લઈને હાલમાં એક એવી ઘટના બની છે કે આ પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા પર સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ