સંબોધન / મિશન બંગાળ પહેલા આસામમાં PM મોદીઃ જમીનનો પટ્ટો મળતા કેન્દ્રની યોજનાઓનો લાભ મળશે

many denied ladn ownership for years says pm in assam

પ્રધાનમંત્રી નરન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળ જતા પહેલા આસામના શિવસાગરમાં 1 લાખ 6 હજાર લોકોને જમીનના પટ્ટા આપ્યાં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ