સેફ્ટી ટિપ્સ / અકસ્માતમાં આ 1 ચીજ બચાવશે તમારો જીવ, જાણી લો કામગીરી

Know How Airbag Works in Car and Importance Of Airbag

એરબેગ હવે દરેક કારમાં સ્ટાન્ડર્ડ ફીચર બની ગયું છે. કોઈ પણ કારમાં ડ્રાઈવર સાઈડમાં એરબેગ જરૂરી છે. એરબેગ એક્સીડન્ટની સ્થિતિમાં ડ્રાઈવરનો જીવ બચાવી શકે છે. હાલમાં કારમાં જે એરબેગ આવે છે તેને SRS (Supplemental Restraint System)ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ