તમારા કામનું / જો-જો ક્યાંક તમે તો આવી ભૂલ નથી કરી ને? નહીંતર એકાઉન્ટમાં નહીં આવે 2 હજાર રૂપિયા

If you have done any mistake then you will not get Rs 2000 under Kisan Yojana

જો તમે કોઈ ભૂલ કરી હશે તો તમને કિસાન યોજના હેઠળ 2000 રૂપીયા નહીં મળે. કેટલીક વાર ખેડૂતો યોજના માટે અરજી કરતાં સમયે ક્યારેક બેન્કના ખાતા નંબર અથવા આધાર કાર્ડ નંબરને લઈને ભૂલ કરી દે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ