તમારા કામનું / ક્યાંય ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી, આરામથી ઘેર બેઠા ડાઉનલોડ થઈ શકે છે આયુષ્માન કાર્ડ, જાણો આખી પ્રોસેસ

how to download ayushman bharat card online know simple steps

રાજ્ય સરકાર હોય કે પછી કેન્દ્ર સરકાર, આ બંને પોતપોતાના સ્તરે અનેક પ્રકારની લાભકારી અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવે છે. જેમાં શિક્ષણ, રોજગાર, પેન્શન, રહેઠાણ, રાશન અને સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ આપવા જેવી અનેક પ્રકારની યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ