ધર્મ / રોજ ઉઠીને સૂર્ય પૂજા સમયે અવશ્ય કરો આ કામ, તેની સ્થિતિ કુંડળીમાં થશે મજબૂત

how much circumambulation should be done about all nine planets

Navgrah Parikrama: સનાતન ધર્મમાં પૂજા બાદ પરિક્રમા કરવામાં આવે છે. બધા દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરતી વખતે પરિક્રમા કરવાની માન્યતા છે. જો પૂજા બાદ તમે નવગ્રહની પરિક્રમા કરો છો તો તેમની પરિક્રમા કરવાના ઘણા નિયમ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ