સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં / અમદાવાદના La Pinozના પિઝા બોક્સમાંથી નીકળ્યા જીવડા, વીડિયો વાયરલ થતાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમે પિઝા સેન્ટરને માર્યું સીલ

Germs came out of the pizza box of La Pinoz in Ahmedabad

Ahmedabad News: અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારનું લા પિનોઝ પિઝા સેન્ટર સીલ, ગ્રાહકના પિઝામાં જીવાત નીકળતા પિઝા સેન્ટર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ