નવા નિયમ / એન્જિનિયરિંગ અથવા ફાર્મસી કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, હવે આ રીતે લેવાશે એડમિશન

enginaring and phatrmcy admition prosess change

ધોરણ 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસીમાં પ્રવેશ માટેની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. માસ પ્રમોશેન આપવાને કારણે આ વર્ષે પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં થયો ફેરફાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ