ચાલો નિશાળે / 2 વર્ષ બાદ લેવાયો સૌથી મોટો નિર્ણયઃ સોમવારથી શાળા-કોલેજોમાં સંપૂર્ણ રીતે શરૂ થશે ઓફલાઇન શિક્ષણ

 Decision taken in the core committee of Gujarat government School-colleges will start completely offline

2 વર્ષ બાદ શાળાઑ સંપૂર્ણ પણે ઓફલાઇન શરૂ થશે, સોમવારથી ઑનલાઈન શિક્ષણને ટાટા બાય બાય

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ