ગુરુવંદના / આખી શાળાના બાળકો પગમાં પડીને રડ્યા: કોણ છે આ પ્રિન્સિપાલ, જેમની બદલી થતાં ઢોલ-નગારા, ફૂલહાર સાથે કરાયું સન્માન

Children of the entire school fell to their feet and cried: Who is this principal, whose transfer was honored with drums and...

કાલોલ તાલુકાની સગનપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યની વહીવટી કારણસર બદલી થતાં બાળકો ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડયા. આચાર્યની બદલી ના કારણે બાળકો અને ગામના વાલીઓ પણ ઉદાસ થઈ ગયા.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ