ગુજ'રાજ'2022 / ભગવંત માને જણાવ્યું કિસ્મતનું બટન 'આપ'ના હાથમાં છે, હરભજન સિંહે પણ રોડ શો કરી ભરી હુંકાર, ગુજરાતીમાં કહ્યું..

Bhagwant Ma said that the button of fate is in your hands

પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન અને ક્રિકેટર તથા ‘આપ’ ના રાજ્યસભા સાંસદ હરભજન સિંહે માણસા, વિજાપુર અને વિસનગરમાં વિશાળ રોડ શો કર્યો હતો.

Loading...