સત્તાવાર જાહેરાત / BIG BREAKING: વર્ગ 3ની સરકારી ભરતીને લઈ મોટા સમાચાર, જુનિયર ક્લાર્ક સિવાય 21 ભરતીમાં મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા લેવાશે

Apart from Junior Clerks, 21 recruitments will conduct the main written test

રાજ્યમાં વર્ગ ત્રણની ભરતી માટે પ્રક્રિયામાં બદલવા કરતા હવે જૂનિયર ક્લાર્કની ભરતી પરીક્ષા MCQ પદ્ધતિથી લેવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ