અણઘડ વહીવટ / AMC નાં એક જ પ્રોજેક્ટ માટે બે વખત પૈસા ફાળવાયા, ભંગાર પડી રહેલી બસોનો ઉપયોગ, પ્રજાની કમાણી 'પાણી'માં,

amc twice budgeted for the same project

AMCએ એક જ પ્રોજેક્ટના બે વખત રજૂ કર્યા બજેટ, પ્રજાના પૈસાનું પાણી કરતા તંત્રનો અણઘડ વહીવટ આવ્યો સામે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ