રાજકારણ / બંધારણની કોપી જે અમને મળી, તેમાં સેક્યુલર શબ્દ નથી, મોદી સરકાર કશુંક છેડછાડ કરી રહી છે: અધીર રંજનનો ગંભીર આરોપ

adhir ranjan chowdhary says constitution preamble doesnot have the words socialist and secular

Adhir Ranjan Chowdhary: અધીર રંજનનો આરોપ છે કે તેમને બંધારણની જે નવી કોપી આપવામાં આવી છે તેમાં સોશલિસ્ટ અને સેક્યુલર શબ્દ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે આ ખૂબ જ ચતુરાઈથી કરવામાં આવ્યું છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ