ગુડ ન્યૂઝ / સરકારી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, 7માં પગારપંચ અનુસાર હવે આ ભથ્થામાં થઈ શકે છે મોટો વઘારો

7th pay commission good news for central government employees soon da may increase by rs 4 percent

7માં પગારપંચની ભલામણને આધારે સરકારી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થુ 4 ટકા સુધી વધી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ