ગજબ / વિશ્વનો સૌથી નાનો કેમેરો, જેની સાઇઝ છે મીઠાના કણ જેટલી, પરંતુ તસવીરો ક્લિક કરે છે ફૂલ HD

world smallest commercial camera in size of a grain of salt but produce hd pictures

World Smallest Commercial Camera: અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકો દુનિયાની સામે મીઠાના કણ જેટલી સાઈઝનો કેમેરો લઈને આવ્યા છે. જે HD ફોટો ક્લિક કરી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ