ઍલર્ટ / છ જ મહિનામાં આ વાઈરસની પેટર્નમાં જોરદાર બદલાવ, એકાએક ઉછાળો આવતા તંત્ર થયું દોડતું

Within six months, there was a drastic change in the pattern of this virus, a sudden surge and the system ran

દેશભરમાં ઈન્ફ્લુએન્ઝાના સબવેરિઅન્ટ H3N2ના કેસમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો છે. ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. હાલ દેશભરની હોસ્પિટલમાં H3N2 ઈન્ફ્લુએન્ઝાના હજારો કેસ સામે આવી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ