હેલ્થ / કૂલર કે એસી, જાણો શું યોગ્ય છે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે

what is best for health between ac and air cooler

ગરમી શરૂ થતાં જ આપણે સુકૂન માટે કૂલર અથવા એસીનો સહારો લેવા લાગીએ છે. બપોરનો પાવરનેપ હોય કે રાતની લાંબી ઊંઘ આપણે સારી ઊંઘ માટે ઠંડી હવામાં ઊંઘીએ છીએ કારણ કે આપણને ઊેંઘ સારી આવે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ