અજબ ગજબ / આ જગ્યા પર આવેલ છે દુનિયાનો સૌથી નાનો દેશ, ફક્ત 30 માણસો અને 4 કુતરાઓ કરે છે વસવાટ

This place is the smallest country in the world, only 30 people and 4 dogs live.

આ દેશને મૂળરૂપે ગ્રેન્ડ રિપબ્લિક ઓફ વલ્ડસ્ટીન પણ કહેવામાં આવે છે. તેની સ્થાપના 1977 માં થઈ હતી અને 1998 માં કીંગડમ પફ મોલોસીયા તરીકે પરિવર્તિત થઈ ગયું હતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ