સારા વરતારા / રૅઈનકોટ-છત્રી હાથવગી રાખજો! આ તારીખથી ગુજરાતને મેઘો ઘમરોળશે, હવામાન વિભાગની આગાહી

The meteorological department has forecast rain in Gujarat 27 june 2022

1 જૂલાઇથી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી, જાફરાબાદ, ચાંચબંદરના માછીમારોને બોટ સલામત સ્થળે ખસેડવાની સૂચના

Loading...