સૂર્યગ્રહણ / આ તારીખે થશે વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ, ધ્યાનમાં રાખજો આ બાબતો

surya grahan 2019 india Solar Eclipse

2019 નું છેલ્લુ સૂર્યગ્રહણ જલ્દી જોવા મળશે. આ સૂર્યગ્રહણ 26 ડિસેમ્બરે દેખાશે. આ સૂર્યગ્રહણ આ વર્ષનું ત્રીજુ અને અંતિમ સૂર્યગ્રહણ હશે. આ વર્ષનું પહેલુ સૂર્યગ્રહણ 6 જાન્યુઆરીએ તેમજ બીજુ 2 જુલાઇએ દેખાયું હતું. જો કે ડિસેમ્બર જે સૂર્યગ્રહણ જોવા મળશે તે ઘણી બાબતોને લઇને મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ