રાહતનો શ્વાસ / અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મહામારીમાં પ્રથમ વખત ઓક્સિજનના આટલા બેડ ખાલી

So many oxygen beds are empty in Ahmedabad Civil Hospital

કોરોના સંક્રમણમાં અમદાવાદમાંથી આજે પ્રથમ વખત મળ્યા રાહતના સમાચાર, સિવિલ હોસ્પિટલમાં 30 કરતા વધુ ઓક્સિજન બેડ ખાલી હોવાની માહિતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ