માલામાલ / સ્વપ્ન શાસ્ત્રઃ તમને આ પક્ષીનું સપનું આવશે તો ભાગ્ય ઉઘડી જશે, ધનલાભનો છે સંકેત

 seeing peacock in dream can be beneficial

સ્વપ્ન શાસ્ત્ર અનુસાર, જો સપનામાં મોર જોવા મળે તો મોરનાં રંગ પ્રમાણે શુભ અથવા અશુભ પરિણામો મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ