ગજબ કહેવાય / અહિયાં મળ્યો 190 લાખ વર્ષ જૂનો પોપટ, વજન જાણીને ચોંકી જશો

scientist find 190 lakh year old parrot

આ પોપટનું વજન જોઈને એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે કે તે ઉડતો હશે કે નહીં

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ