મુશ્કેલી / SBIના ગ્રાહકો માટે ખરાબ સમાચાર, આજે રાત્રે 2 કલાક આ સેવાઓ રહેશે બંધ

SBI online banking will close for two hours midnight for maintenance

ભારતીય સ્ટેટ બેંક (SBI) ને ફરી એક વખત મેન્ટેનન્સની જરૂર પડી છે. અને જ્યારે પણ મેન્ટેનન્સનું કામ આવે ત્યારે બેંકિંગ સેવાઓ પ્રભાવિત થાય છે. જેના કારણે ગ્રાહકો SBI ની ડિજિટલ બેન્કિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ