એક્શન / હવે આવા ખેડૂતો સામે ઈન્કમ ટેક્સ કરશે તપાસ, મોદી સરકારે આપ્યા આદેશ

modi government tells now rich farmers have to face sharper income tax scrutiny

હવે ખેતીને વ્યવસાય કહીને ટેક્સમાં છૂટ નહીં મેળવી શકાય કારણ કે હવેથી શ્રીમંત ખેડૂતો વિરૂદ્ધ ઇન્કમ ટેક્સનાં અધિકારીઓ દ્વારા કડક તપાસ હાથ ધરાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ