ચૂંટણી જંગ / છોટુભાઈ, મહેશભાઈ મારા માટે મચ્છર બરાબર છેઃ મનસુખ વસાવા 

local body election 2021 narmada mansukh vasava

નર્મદા જિલ્લામાં ચૂંટણીજંગ જામ્યો છે. ત્યારે વસાવા વિરૂદ્ધ વસાવાનો જંગ શરૂ થઈ ગયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ