કાર્યવાહી / આ રાજ્યમાં 5891 શિક્ષકોની પરીક્ષા લેવાતા 1351 થયાં નાપાસ, સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

kamalnath government education minister prabhuram chaudhary force retirient teachers

મધ્ય પ્રદેશમાં શિક્ષણ મંત્રીએ મોટી કાર્યવાહી કરી અને 16 શિક્ષકોને છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે. મધ્ય પ્રદેશમાં સરકાર દ્વારા શિક્ષકોની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. ત્યારે જે શિક્ષકો પરીક્ષામાં ફેલ થઇ ગયા હતા તેમને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા છૂટા કરી દેવાનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ