ગુજ'રાજ' 2022 / ....તો આ વખતે ભાજપ તોડશે આ સૌથી મોટો રેકોર્ડ, છેલ્લાં 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં છે ભાજપનું શાસન!

if bjp wins gujarat elections will come close to breaking record of cpm in west bengal

જો આ વખતે ભાજપ ગુજરાતમાં ફરી સત્તા મેળવશે તો પશ્ચિમ બંગાળમાં સીપીએમનો રેકોર્ડ તોડવાની નજીક આવી જશે. 

Loading...