ફાયદાકારક / પેટની ગરમી દૂર કરવી હોય અને મોના ચાંદા મટાડવા હોય તો, આ દેશી ઉપચાર નોંધી લો

How to keep stomach Cool and Get Rid of Mouth Ulcers

અત્યારે ડબલ સીઝન જેવું ચાલી રહ્યું છે અને ગરમી અને બફારાથી લોકો હેરાન થઈ ગયા છે. ગરમીને કારણે ઘણાં લોકોને મોમાં ચાંદા થવાની સમસ્યા થવા લાગે છે અને પેટની ગરમી પણ વધી જાય છે. તો આજે આ સમસ્યા માટે જાણો ઉપાય.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ